Thông tin du lịch » Thông tin khách sạn - Information on hotels
KHÁCH SẠN - HOTELS

 

Số TT

Tên cơ sở lưu trú

Địa Chỉ

Điện thoại

Fax

Số phòng

Số
giường

I

Khách sạn 5 sao

 

 

 

 

 

1

Khách sạn Hoàng Cung (Imperial)

08 Hùng Vương

3882222

3882255

194

300

3

Khách sạn Kinh Thành (La Residence)

05 Lê Lợi

3837475

3837476

122

200

4

Khách sạn Best Western Premier Indochine Palace

105A Hùng Vương

3936666

3936555

222

300

II

Khách sạn 4 sao

 

 

 

 

 

1

Khách sạn Century

49 Lê lợi

3823390

3823394

153

242

2

Khách sạn Hương Giang 

51 Lê Lợi

3822122

3823102

166

321

3

Khách sạn Saigon Mori

 Huế 

30 Lê Lợi

3823526

3825155

184

370

4

Khách sạn Xanh Huế

02 Lê Lợi

3822153

3824527

199

380

5

Khách sạn Park View 

11 Ngô Quyền

3823278

3828372

119

205

6

Khách sạn Cherish (CAMELIA Hue)

57-59 Bến Nghé

2220550

2220440

106

162

7

Khách sạn Mường Thanh (Mercure Hue Gerbera cũ)

01 Đội Cung

3936688

3936699

110

180

III

Khách sạn 3 sao

 

 

 

 

 

1

Khách sạn ASIA

17 Phạm Ngũ Lão

3830284

3828972

60

88

2

Khách sạn Duy Tân 

12 Hùng Vương

3825001

3826477

135

254

3

Khách sạn Festival Huế 

15 Lý Thường Kiệt

3823071

3823204

75

150

4

Khách sạn Heritage 

5-7 Lý Thường Kiệt

3823964

3838999

63

122

5

Khách sạn Huế Queen I

29 Trần Quang Khải

2220221

2220230

58

115

6

Khách sạn Huế Queen II

12 Nguyễn Văn Cừ

3834111

3835005

32

62

7

Khách sạn New Star

36 Chu Văn An

3834647

3838583

56

100

8

Khách sạn Ngọc Hương

8-10 Chu Văn An

3830111

3829316

81

145

9

Khách sạn Thanh Lịch 

33 Hai Bà Trưng

3825974

3825972

60

120

IV

Khách sạn 2 sao

 

 

 

 

 

1

Khách sạn Bình Minh 1

36 Nguyễn Tri Phương

3825526

3828362

35

64

 

Khách sạn Hoa Hồng 2 

32 Trường Chinh

3824377

3826949

50

117

3

Khách sạn Hoàn Cầu 

62 Bến Nghé

3824642

3832172

40

84

4

Khách sạn Phú An

42 Nguyễn Tri Phương

3821168

3830982

22

40

5

Khách sạn Sông Hương 

79-86 Nguyễn Sinh Cung

3823675

3825796

101

245

 

Khách sạn Tre Xanh 

61 Hùng Vương

3828888

3828345

42

65

7

Khách sạn Trường Giang 

25 Đội Cung

3826827

3826827

38

68

V

Khách sạn 1 sao

 

 

 

 

 

1

Khách sạn Gold II

41 Hùng Vương

3816916

3820119

17

30

2

Khách sạn Phước An DMZ

60 Lê Lợi

3826831

3883955

32

58

3

Khách sạn Phượng Hoàng 

66/3 Lê Lợi

3826736

3828999

25

48

4

Khách sạn Sen

03 kiệt 25 Hai Bà Trưng

3824831

 

12

19

5

Khách sạn Thăng Long 

18 Hùng Vương

3826462

3826464

23

46

6

Khách sạn Bảo Minh

66/8 Lê Lợi

3829953

3829956

12

22

7

Khách sạn Phong Nha 

10/10 Ng. Tri Phương

3827729

3829080

20

33

8

Khách sạn Thiên Đường 

47 Nguyễn Thái Học

3825976

3828233

22

50

9

Khách sạn Hoa Hồng 1

46C Lê Lợi

3824377

3826949

10

18

10

Khách sạn Hữu Nghị (AMIGO)

3/66 Lê Lợi

3838006

3838005

11

17

11

Khách sạn Lâm Bảo Long

80 Lê lợi

3822804

 

11

18

12

Khách sạn Ngọc Bình

6A kiệt 34 Nguyễn Tri Phương

3819860

3819860

16

25

13

Khách sạn Sài Gòn

22B Hùng Vương

3821007

3821009

13

28

14

Khách sạn Song Cầm

26 Trần Thúc Nhẫn

3838347

2220888

30

54

15

Khách sạn Vọng Cảnh

25 Hùng Vương

824130

826789

27

51

16

Khách sạn Tulip

5/25/Hai Bà Trưng

3845777

3820830

13

20

16

Khách sạn Ngôi sao Bình Dương

1/41 Ngô Quyền

3831996

 

11

17

17

Khách sạn Rạng Đông

66A Hai Bà Trưng 

3883700

3846922

21

42

18

Khách sạn Minh Thái

8/27 Hà Nội

3883907

 

10

13

19

Khách sạn Hồng Đức

14/48 Ngô Quyền

3898868

3898867

20

36

 

No.

Hotel

Address

Phone

Fax

No. of room

No. of bed

I

5 stars

 

 

 

 

 

1

Imperial

08 Hung Vuong st.

3882222

3882255

194

300

3

La Résidence

05 Le Loi st.

3837475

3837476

122

200

4

CELADON Palace

105A Hung Vuong st.

3936666

3936555

222

300

II

4 stars

 

 

 

 

 

1

Century

49 Le Loi st.

3823390

3823394

153

242

2

Huong Giang 

51 Lê Lợi

3822122

3823102

166

321

3

Saigon Morin Hue

30 Le Loi st.

3823526

3825155

184

370

4

Green Hue

02 Le Loi st.

3822153

3824527

199

380

5

Park View 

11 Ngo Quyen st.

3823278

3828372

119

205

6

CAMELIA Hue

57-59 Ben Nghe st.

2220550

2220440

106

162

7

Mercure Hue Gerbera

01 Doi Cung st.

3936688

3936699

110

180

III

3 stars

 

 

 

 

 

1

ASIA

17 Pham Ngu Lao st.

3830284

3828972

60

88

2

Duy Tan 

12 Hung Vuong st.

3825001

3826477

135

254

3

Festival Hue

15 Ly Thuong Kiet st.

3823071

3823204

75

150

4

Heritage 

5-7 Ly Thuong Kiet st.

3823964

3838999

63

122

5

Hue Queen I

29 Tran Quang Khai st.

2220221

2220230

58

115

6

Hue Queen II

12 Nguyen Van Cu st.

3834111

3835005

32

62

7

New Star

36 Chu Van An st.

3834647

3838583

56

100

8

Ngoc Huong

8-10 Chu Van An st.

3830111

3829316

81

145

9

Thanh Lich

33 Hai Ba Trung st.

3825974

3825972

60

120

IV

2 stars

 

 

 

 

 

1

Binh Minh 1

36 Nguyen Tri Phuong st.

3825526

3828362

35

64

2

Hoa Hong 2 

01 Pham Ngu Lao st.

3824377

3826949

50

117

3

Hoan Cau

62 Ben Nghe st.

3824642

3832172

40

84

4

Phu An

42 Nguyen Tri Phuong st.

3821168

3830982

22

40

5

Song Huong 

79-86 Nguyen Sinh Cung st.

3823675

3825796

101

245

6

Green Bamboo 

61 Hung Vuong st.

3828888

3828345

42

65

7

Truong Giang 

25 Doi Cung st.

3826827

3826827

38

68

V

1 star

 

 

 

 

 

1

Gold II

41 Hung Vuong st.

3816916

3820119

17

30

2

Phuoc An

60 Le Loi st.

3826831

3883955

32

58

3

Phuong Hoang 

66/3 Le Loi st.

3826736

3828999

25

48

4

Sen Hue

25/3 Hai Ba Trung st.

3824831

 

12

19

5

Thang Long 

18 Hung Vuong st.

3826462

3826464

23

46

6

Bao Minh

66/8 Le Loi st.

3829953

3829956

12

22

7

Phong Nha 

10/10 Nguyen Tri Phuong st.

3827729

3829080

20

33

8

Thien Duong 

47 Nguyen Thai Hoc st.

 

3825976

3828233

22

50